Home News Pop! Uber จับพาร์ทเนอร์ชาวเชียงใหม่ สนับสนุนกิจกรรมบริจาคของให้น้องๆ ในชุมชนชาวเขาผ่านบริการ UberGIVING

Uber จับพาร์ทเนอร์ชาวเชียงใหม่ สนับสนุนกิจกรรมบริจาคของให้น้องๆ ในชุมชนชาวเขาผ่านบริการ UberGIVINGเมื่อเร็วๆ นี้ Uber ประเทศไทย สนับสนุนพาร์ทเนอร์ร่วมขับเชียงใหม่กว่า 20 คนในการทำความดีเพื่อสังคม ด้วยการเพิ่มปุ่มกดเรียกรถประเภท UberGIVING เพื่อมารับของบริจาคในเขตบริการเชียงใหม่ เช่น เสื้อผ้า ผ้าห่ม และอุปกรณ์การเรียน เพื่อนำไปมอบให้แก่ น้องๆ โรงเรียนดอยสามหมื่น และผู้คนในชุมชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งผู้ที่ต้องการบริจาคเพียงเปิดแอพ Uber เลือกประเภทบริการเป็น UberGIVING และพาร์ทเนอร์ร่วมขับจะไปรับสิ่งของบริจาคจากผู้ที่กดเรียก


ศิริภา จึงสวัสดิ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย Uber กล่าวว่า UberGIVING เป็นโครงการที่ Uber ได้นำแพลตฟอร์มมาเป็นตัวกลางในการรับสิ่งของบริจาคส่งต่อความมีน้ำใจแก่น้องๆ ที่โรงเรียนอยู่ห่างไกลซึ่งเรามองว่าเทคโนโลยีสามารถเชื่อมต่อกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนหมู่มากได้ และการเดินทางรูปแบบ ridesharing เกิดจากการนำเทคโนโลยีมาพัฒนารูปแบบการเดินทางให้สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย