Home Tags พนักงานออฟฟิศ

Tag: พนักงานออฟฟิศ

พนักงานออฟฟิศซึม ร้อยละ 45 คิดว่าตัวเองไม่ดีพอสำหรับยุคดิจิทัล

เวิร์กเดย์ (Workday) ผู้นำด้านแอปพลิเคชันคลาวด์ระดับองค์กรสำหรับการบริหารการเงินและทรัพยากรบุคคลเผยแพร่ผลการวิจัยหัวข้อ ‘The Drive for the Digitally-enable Workforce’ ระบุว่าร้อยละ 45 ของลูกจ้างในประเทศไทยขาดความมั่นใจว่าตนมีทักษะที่เหมาะสมกับการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การศึกษาครั้งนี้ได้ดำเนินการร่วมกับบริษัทการตลาดระดับโลกไอดีซี (IDC) ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นลูกจ้างจำนวน 1,404 คนใน 8 ประเทศทั่วภูมิภาค ได้แก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง นิวซีแลนด์...