Home Tags ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

Tag: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

กรุงศรีมุ่งเป็นธนาคารชั้นนำครองใจลูกค้ารายย่อย มั่นใจปิดยอดสิ้นปีรายได้โตเกิน 15%

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจลูกค้ารายย่อยและเครือข่ายการขายสู่การเป็นธนาคารชั้นนำในใจของกลุ่มลูกค้ารายย่อย มั่นใจปิดยอดสิ้นปีรายได้โตเกิน 15%

กรุงศรี ไรส์ สร้างประสบการณ์คูณสอง หนุนฟินเทคสตาร์ทอัพ

กรุงศรี ไรส์ ต่อยอดความสำเร็จในการให้ความสนับสนุนฟินเทคสตาร์ทอัพในปีที่แล้ว ผ่านโครงการ กรุงศรี ไรส์ รุ่น 2 ภายใต้แนวคิด “เร่งโตสองเท่า” (Accelerate 2X Potential) ช่วยเร่งสปีดการเติบโตของธุรกิจฟินเทคแบบก้าวกระโดดเป็นสองเท่าตัว